Pedagogų išsilavinimas

PEDAGOGŲ IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

Pedagogų išsilavinimas

Aukštasis

22

Aukštesnysis

2

Pedagogų kvalifikacija

Vadybos

2

Metodininko

11

Vyresniojo auklėtojo

7

Auklėtojo

1

Socialinio pedagogo

1

Logopedo-metodininko

2

Neatestuoti

0