PIEŠINIŲ BEI NUOTRAUKŲ PARODA ,,MANO MYLIMIAUSIAS GYVŪNAS“

Spalio 4-oji diena minima kaip Pasaulinė gyvūnų ir švento Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Tad šiai dienai paminėti ir priminti, šiais metais mūsų darželyje buvo surengta piešinių bei nuotraukų paroda ,,Mano mylimiausias gyvūnas“. Parodoje aktyviai dalyvavo visų grupių ugdytiniai, jų tėveliai, auklėtojos bei kiti įstaigos darbuotojai. Visi darbai buvo eksponuojami mūsų darželio stenduose. Nuo rugsėjo 23 d. įstaigos ugdytiniai, jų tėveliai bei visi darbuotojai turėjo galimybę pasižiūrėti ir pasigrožėti spalvingais, kūrybingais vaikų ir  jų tėvelių piešiniais, o taip pat nuotraukomis, kuriuose atsispindėjo meilė, pagarba ir rūpestis savo augintiniams, naminiams gyvūnams. Labai džiugina aktyvus tėvelių dalyvavimas parodoje. Visi įsitikino, kad geru  draugu gali būti ne tik žmogus, bet ir gyvūnas.

Parodos organizatorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Agnieška Makevič