SVARBU

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu vaikai, tėvai arba jų šeimos nariai susirgo COVID-19 infekcija arba turėjo sąlytį su sergančiais COVID-19 liga, taip pat jeigu šiems asmenims yra paskirta izoliacija apie tai turi pranešti grupės mokytojai arba vaikų darželio administracijai

NVSC_Algoritmai

PRIMENAME

 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 2592 (3)

 

NVS_BUTINOS_SAL_V-1475

Butinos_salygos_V-1487

„DEL-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIESMOKYKLINIO-UGDYMO-ORGANIZAVIMO-BUTINU-SALYGU-PAKEITIMO

Izoliacijos algoritmai