„MAŽAIS ŽINGSNELIAIS Į LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS PASAULĮ“

2020 metų gruodžio mėn. 16d. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje įvyko praktinė nuotolinė konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“.

Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių įstaigų pedagogus bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo temomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis. Konferencijos metu savo praktine profesine patirtimi dalinosi 11 pranešėjų. Renginyje nuotoliniu būdu tiesiogiai dalyvavo 47 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir specialistai iš Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferencijos metu buvo pateikta daug gražių, gerų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo darželyje pavyzdžių.

Konferencijai pradėjus Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič pabrėžė jos svarbą ir aktualumą,  palinkėjo racionalaus kalbėjimo ir susikalbėjimo. Sveikinimo žodį tarė ir konstruktyvaus bendravimo bei bendradarbiavimo linkėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Alicija Balcevič.

Pirmojo konferencijos pranešimo „Lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo modeliai Nemenčinės vaikų darželyje“ metu, pranešėjų ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodininkių Jolantos Šamatovičienės ir Tatjanos Paketur duetas išsamiai aptarė lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo organizavimą Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje tautinių mažumų grupėse, taikomus valstybinės kalbos ugdymo modelius bei dvikalbio ugdymo ypatumus. Pasak pedagogių, mokant valstybinės kalbos, pagrindinis tikslas yra siekti, kad vaikams ugdymo(-si) procesas patiktų. Valstybinės kalbos mokymasis, jeigu jis vyksta be prievartos, gali ir turėtų tapti maloniu žaidimu, būdu sužinoti ir pažinti ką nors nauja arba bendravimo su įdomiais žmonėmis priemone.

Konferencijos pranešimo metu Jolanta Šamatovičienė ir Tatjana Paketur pristatė savo parengtą ir įgyvendintą projektą „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“. Pranešėjos aptarė Nemenčinės vaikų darželyje atlikto tėvų nuomonės apie jų vaikų valstybinės kalbos ugdymą tyrimo duomenys, pasidalino projekto įgyvendinimo akimirkomis ir ugdymo idėjomis padedančiomis sudominti ir įtraukti kitakalbius vaikus į lietuvių kalbos mokymo(si) procesą. Pedagogės pabrėžė, kad mokant mažus vaikus antrosios kalbos svarbiausia nepamiršti, kad kalbos ugdymo tikslai būtų psichologiškai pagrįsti, o vaikų pasiekimai planuojami ne didesni už jų galias.

Savo  gerąja patirtimi, dirbant su kitakalbiais ikimokyklinukais ir priešmokyklinukais, pasidalino Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Starenkienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Beata Tylinga. Pedagogės pristatė pranešimą ,,Lietuvių kalbos ugdymo metodai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tautinių mažumų mokykloje“. Konferencijos dalyviai pamatė konkrečius dvikalbio ugdymo pavyzdžius, sėkmingai pritaikytus mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, iliustruojančius pedagogų komunikacijos su kolegomis ir administracija svarbą ugdant vaikų valstybinės kalbos gebėjimus.

Pranešimo „Lietuvių kalbos mokymas per meninė prizmę“ metu ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Fedorovič ir vyresnioji mokytoja Alina Černiavska aptarė ankstyvojo valstybinės kalbos mokymo(si) svarbą ir būdus darželyje. Pranešėjos pateikė konkrečių praktinių patarimų, pavyzdžių, kaip integruoti lietuvių (valstybinės) kalbos mokymą į įvairią vaikų meninę veiklą darželyje.

Kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymas darželyje yra išties kitoks, nei darbas su vyresniais vaikais. Pranešimą ,,4-5 metų vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymas“ pristatė Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio vyresnioji mokytoja BoženaVilkicka. Pranešėja akcentavo, kad mokant darželinukus valstybinės kalbos, svarbiausia – vaikų interesai, jų fizinis, psichologinis, emocinis saugumas.

Praktinę konferenciją uždarė Vilniaus r. Pagirių vaikų darželio „Pelėdžiukas“  trio pristatydamas pranešimą ,,Pasakyk pasauliui labas“. Darželio direktorė  Edita Gujienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Lukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Egidija Voverienė pasidalino savo įžvalgomis ir praktinėmis žiniomis, kaip sėkmingai organizuoti kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pranešėjos pasidalino gerąja patirtimi bei pasidžiaugė sėkmingais ugdymo rezultatais, pasiektais savo ugdymo įstaigoje.

Klausydami konferencijos pranešimus įsitikinome, kad kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymas darželyje yra ilgas ir sudėtingas progresas, kurio rezultatų reikia ilgai laukti. Kiekvienas vaikas mokosi skirtingai. Vaikai, patenka į darželį išsivystę ir būdami pasirengę pagal individualias galimybes, todėl svarbu valstybinės kalbos mokyti pagal tinkamą metodiką.

Apibendrinant konferencijos rezultatus, nutarta dar aktyviau dalintis gerąja patirtimi lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo srityje, atrandant efektyvūs ugdymo modelius tam, kad pavyktų pasiekti dar geresnių ugdymo rezultatų.

Nuotolinis švietimo renginys praėjo išties sėkmingai ir susilaukė daugybę teigiamų atsiliepimų. Pedagogai dėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, profesionaliai pateiktą medžiagą ir gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių. Konferencijos „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“ dalyviai gavo kvalifikacijos pažymėjimus.

Visiems konferencijoje dalyvavusiems pedagogams linkime sėkmingai taikyti konferencijoje įgytas žinias ir savo įgūdžiais prisidėti prie kuo efektyvesnio lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo tautinių mažumų darželiuose.

Mokytojos metodininkės dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Jolanta Šamatovičienė

Tatjana Paketur