ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

,,ASMENS DUOMENŲ APSAUGA“

 

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Diana Kauzienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina įstaigoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūną – Diana Kauzienė, tel. (8 5) 237 2002, el. p. nemencinesvd@gmail.com , Kranto g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r.