ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

,,ASMENS DUOMENŲ APSAUGA“

 

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Diana Kauzienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina įstaigoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūną – Diana Kauzienė, tel. (8 5) 237 2002, el. p. nemencinesvd@gmail.com , Kranto g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r.

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio privatumo politika