Darbuotojai

DARBUOTOJAI
Vadovai:
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistai:
Auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai 16,05
Logopedai 2
Meninio ugdymo mokytojas 1
Judesio korekcijos auklėtojas 1
Socialinis pedagogas 1
Vyresnysis slaugytojas 1
Kiti darbuotojai 27