Papildomas ugdymas

Mūsų įstaigoje daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas.