Pedagoginis personalas

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1 Violeta Kimsevič Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Vyresnioji auklėtoja
2 Halina Bekionis Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
3 Agnieška Garnega Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
4 Ana Trusulevič Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
5 Danuta Janickienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
6 Tatjana Paketur Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Auklėtoja metodininkė
7 Daiva Jucevičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
8 Svetlana Černyševa Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
9 Natalija Jakovenko Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
10 Žana Janovič Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
11 Liudmila Gelažanskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja
12 Marija Golovnia Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Vyresnioji auklėtoja
13 Violeta Jackevič Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
14 Jolanta Šamatovičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
15 Marina Miškunec Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Vyresnioji auklėtoja
16 Andžela Jačionienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Auklėtoja
17 Ilona Janovičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis Auklėtoja metodininkė
18 Ivanesa Žilevič Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Aukštasis Muzikos mokytoja metodininkė
19 Česlava Urbanovič Logopedė Aukštasis Logopedė metodininkė
20 Vaiva Ašmonaitienė Logopedė Aukštasis Logopedė metodininkė
21 Dalija Vasiljeva Socialinė pedagogė Aukštasis Socialinė pedagogė
22 Natalija Šeluchovskaja Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis Mokytoja