PEDAGOGŲ TARYBA

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Nemenčinės vaikų darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti

Pedagogų tarybos sudėtis:

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius

Sekretorė-  priešmokyklinio ugdymo pedagogė Agnieška Makevič

Nariai -visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Pedagogų tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
  • formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
  • analizuoja ugdymo rezultatus;
  • analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Mokytojų tarybos veiklos planą galima rasti 2017-2018 m.m. veiklos plane.