Savivaldos institucijos

Įstaigos taryba

Pirmininkė – Agnieška Kliukovska, tėvų atstovas

Sekretorė – Svetlana Černyševa, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai:

Inga Veržinskienė, tėvų atstovas

Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Jackevič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio tarybos nuostatai

 

Mokytojų taryba

Pirmininkė – Ivona Voinič, direktorė

Sekretorė – Marina Miškunec, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai – visi vaikų darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio mokytojų tarybos nuostatai

 

Darbo taryba

Pirmininkė – Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Marina Miškunec, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Danuta Janickienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbo tarybos darbo reglamentas