Savivaldos institucijos

VAIKŲ DARŽELIO SAVIVALDĄ SUDARO:

– įstaigos taryba;

– pedagogų taryba;

– darbo taryba.

2019-2020 MOKSLO METŲ TARYBOS SUDĖTIS

 

Įstaigos taryba

Pirmininkė – Agnieška Kliukovska, tėvų atstovas

Sekretorė – Svetlana Černyševa, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai:
Ana Stukienė, tėvų atstovas
Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Česlava Urbanovič, logopedė

 

Mokytojų taryba

Pirmininkė – Ivona Voinič, direktorė

Sekretorė – Agnieška Garnega, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai – visi vaikų darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Darbo taryba

Pirmininkė – Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Diana Kauzienė, raštinės vedėja

Danuta Janickienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą