Ugdytinių preliminarus sąrašas

2016/2017 m. m.

Ugdymas Grupių skaičius Vaikų skaičius Grupės pagal ugdomąją   kalbą
Lietuvių Lenkų Rusų
Ikimokyklinis 3 58 1 1 1
Priešmokyklinis 7 143 3 3 1
Iš viso 10 201 4 4 2