VAIKŲ DARŽELIO SAVIVALDA

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:

  • Įstaigos taryba
  • Pedagogų taryba
  • Metodinės grupės
  • Atestacijos komisija
  • Vaiko gerovės komisija