VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Viešojo pirkimo komisijos paskirtis-organizuoti ir atlikti įstaigos viešąjį pirkimą

Viešojo pirkimo komisijos sudėtis:

Pirmininkė Ana Pesliak – ūkio vedėja;

Sekretorė Diana Kauzienė;

Nariai :

Danuta Janickienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Irina Dzimidovič – sandėlininkė.

Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Už Komisijos veiksmus atsako Direktorius.