Bendradarbiaujame

Naujienos

Apie mus

VIZIJA

Modernus, konkurencingas bei patrauklus vaikų darželis, kurio kūrybinga bei nuolat tobulėjanti bendruomenė multikultūrinėje aplinkoje ugdo šiuolaikišką, savarankišką, pasitikinčią savimi asmenybę.

MISIJA

Vaikų darželis, ugdantis tolerantišką (pagarbų), žingeidų bei atsakingą vaiką, gebantį išsaugoti tautos kultūrą ir šeimos tradicijas šiuolaikiniame pasaulyje.

PRIORITETAI

✓ Ugdytinių pilietiškų ir dvasinių vertybių stiprinimas.
✓ Ugdymo kokybės gerinimas..
✓ Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio socialiniais partneriais..
✓ Pagalbos suteikimas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams.

VEIKLOS SRITYS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

PROJEKTINĖ VEIKLA

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PREVENCINĖ VEIKLA

SVEIKATOS STIPRINIMAS

Galerija