Apie dalyvavimą projekte ,,Jausmoteka: tyrinėkime jausmus drauge“

     Lapkričio 20 d. – gruodžio 22 d.  vaikų darželio ,,Žirniukų“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis Daiva Jucevičiene, Žana Janovič ir socialine pedagoge Asta Stupenkiene aktyviai dalyvavo respublikiniame socialinio emocinio ugdymo projekte ,,Jausmoteka: tyrinėkime jausmus drauge“, kurį inicijavo Vilniaus lopšeliai-darželiai ,,Vandenis“ ir ,,Pasakaitė“. Projekto partneris – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija.
     Vaikai noriai, kūrybiškai ir žaismingai įsitraukė į šiuolaikiškas, įtraukias ir patrauklias jiems projekto metu pasiūlytas veiklas, ugdančias mažųjų piliečių savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingą sprendimų priėmimą. Veiklų metu skaitytos ir aptartos kritiškai mąstyti mokančios istorijos, diskutuota apie herojų poelgius. Noriai ir kruopščiai darbuotasi žaidimų stotelėse ir kūrybinėse ateljė, atliekant įvairius meninius darbus naudojant neįprastas priemones. Mokytasi atsipalaidavimo technikų išbandant dėmesingumo lavinimo ir kvėpavimo pratimus, pasineriant į  muzikos ir garsų pasaulį.
     ,,Žirniukų“ grupės vaikų entuziazmas, noras veikti, vertinimai ir refleksijos rodo, kad projekto veiklos buvo įdomios ir naudingos, siūlytos atsižvelgiant į šiuolaikinį vaiką.

 

                                                                      Socialinė pedagogė Asta Stupenkienė

Jums taip pat gali patikti