ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnas Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta Diana Kauzienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina įstaigoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūną – Diana Kauzienė, tel. (8 5) 237 2002, el. p. diana.kauziene@nemencines-darzelis.vilniausr.lm.lt Kranto g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r.