ES projektai

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis 2020 m. dalyvavo projekte „Atsinaujinančio energijos išteklių (saulės, geometrinės energijos ar kt.) panaudojimas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje.