Ežiukai

13

Mokytoja Liudmila

Sveiki, esu auklėtoja Liudmila. Baigiau Vilniaus kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetą. Įgijau ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialybę. Auklėtoja dirbu nuo 2017 metų. Darbas su vaikais man yra įdomus ir teikia džiaugsmo, o taip pat skatina nuolat tobulėti. Visada stengiuosi sukurti draugišką atmosferą, saugią ir kūrybišką grupės aplinką. Vaikai greitai mokosi, kaupia patirtį, kuria savo vertybes, todėl ugdymo procese taikau kuo įvairesnius ugdymo metodus, ugdymo būdus ir žaidimus, kurie sudaro pamatą sėkmingiems pasiekimams įvairiose srityse. Stengiuosi, kad kiekviena diena vaikui būti jauki, su daug meilės ir rūpesčio. O didžiausia dovana man - matyti vaiką laimingą.

26

Mokytoja Žana

Sveiki, esu auklėtoja Žana. Dirbu su įvairaus amžiaus vaikučiais Dirbdama darželyje supratau, kad ne tik mes, ugdome bei padedame lavėti vaikučiams, bet ir kartu su jais mokomės pačios. Juk taip smagu išgyventi ir džiaugtis kartu su mažaisiais. Atsižvelgdama į kiekvieno vaiko įgimtus gebėjimus, stengiuosi padėti ugdyti aktyvų ir kūrybingą asmenį. Mano nuomone, ypatingai svarbu ugdant vaiką skatinti jo savarankiškumą, galimybę pasirinkti bei pasireikšti. Juk per žaidimą atsiveria vartai į platųjį pasaulį, o mano tikslas eiti koja kojon kartu su vaikučiu.

18

Meninio ugdymo mokytoja Ivanesa

Garsui jungiantis su garsu gimsta muzikos melodija. Garsų pasaulis mus įkvepia, atverdamas kelią į gražų pažinimo pasaulį. Muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis su besiformuojančia asmenybe. Vaikai auga apsupti tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos jų kompetencijoms įgyti ir ugdyti. Mano pagrindinis tikslas, kad vaikai pamiltų muziką. Muzika neatsiejama nuo vaikų emocinės bei fizinės raidos. Skambant muzikai, jie išmoksta išreikšti save, valdyti emocijas. Per muzikos užsiėmimus kasdien vaikai mokosi dainuoti, šokti ratelius, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Įstaigoje organizuojamos vaikų šventės, pramogos, vakaronės. Lavinant muzikinius gabumus, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose, renginiuose miesto, rajono, respublikos mastu. Visada džiaugiuosi besiskleidžiančia maža asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti jų geriausias savybės. Stengiuosi, kad muzikinė aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Tad linkiu visiems gyventi su muzika, kuri teigiamai veikia mūsų savijautą, muzikuoti, nes garsai neišvengiamai mus lydi visur. Meninio ugdymo pedagogė Ivanesa Žilevič

02

Judesio korekcijos specialistas

Sveiki, esu judesio korekcijos mokytoja Natalija Šeluchovskaja. Dirbant šiame darželyje tenka darbuotis su įvairaus amžiaus vaikais, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir gebėjimus ugdyti aktyvų ir kūrybingą asmenį. Juk tik per žaidimą atsiveria vartai į platųjį pasaulį... Mano tikslas - mokyti vaikučius, padėti jiems augti, tobulėti, visko išmokti, būti jiems geriausiu draugu. Stengiuosi būti su vaikais atvira ir nuoširdi, apsupti juos dėmesiu, švelnumu, kad jie vis norėtų su manimi susitikti.

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Mokytojos: Žana Janovič ir Ilona Janovičienė

Mokytojos padėjėja: Alina Gasperovič