Misie (Meškiukai)

16

Mokytoja Violeta K.

Sveiki, esu mokytoja Violeta. Dirbu su Meškučių grupės vaikais. Mano pedagoginis darbo stažas virš 20 metų. Siekiu, kad vaikas galėtų eiti į darželį be baimės, buvimas čia teiktų jam džiaugsmo. Bandau sukurti grupėje aplinką, kurioje vaikas gali būti atviras, jaustųsi saugus, suprastas ir išklausytas.

02

Judesio korekcijos specialistė Natalja Š.

Sveiki, esu judesio korekcijos mokytoja Natalija Šeluchovskaja. Dirbant šiame darželyje tenka darbuotis su įvairaus amžiaus vaikais, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir gebėjimus ugdyti aktyvų ir kūrybingą asmenį. Juk tik per žaidimą atsiveria vartai į platųjį pasaulį... Mano tikslas - mokyti vaikučius, padėti jiems augti, tobulėti, visko išmokti, būti jiems geriausiu draugu. Stengiuosi būti su vaikais atvira ir nuoširdi, apsupti juos dėmesiu, švelnumu, kad jie vis norėtų su manimi susitikti.

18

Meninio ugdymo mokytoja Ivanesa

Garsui jungiantis su garsu gimsta muzikos melodija. Garsų pasaulis mus įkvepia, atverdamas kelią į gražų pažinimo pasaulį. Muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis su besiformuojančia asmenybe. Vaikai auga apsupti tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos jų kompetencijoms įgyti ir ugdyti. Mano pagrindinis tikslas, kad vaikai pamiltų muziką. Muzika neatsiejama nuo vaikų emocinės bei fizinės raidos. Skambant muzikai, jie išmoksta išreikšti save, valdyti emocijas. Per muzikos užsiėmimus kasdien vaikai mokosi dainuoti, šokti ratelius, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Įstaigoje organizuojamos vaikų šventės, pramogos, vakaronės. Lavinant muzikinius gabumus, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose, renginiuose miesto, rajono, respublikos mastu. Visada džiaugiuosi besiskleidžiančia maža asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti jų geriausias savybės. Stengiuosi, kad muzikinė aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Tad linkiu visiems gyventi su muzika, kuri teigiamai veikia mūsų savijautą, muzikuoti, nes garsai neišvengiamai mus lydi visur. Meninio ugdymo pedagogė Ivanesa Žilevič

313116911_1211226932794156_1669991901940371546_n

Lietuvių kalbos mokytoja

Esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jūratė. Baigiau pedagogikos psichologijos bei lietuvių kalbos ir literatūros studijas VPU. Jau daugelį metų žaismingomis kalbos ugdymo priemonėmis vaikams atveriu lietuvių kalbos ir literatūros pasaulį - ugdau jų šnekamąją kalbą, lavinu bendravimo negimtąja kalba įgūdžius.