Pszczółki (Bitutės)

22

Mokytoja Jolanta

Sveiki, esu Jolanta, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Mokytoja/auklėtoja pradėjau dirbti dar studijų metais, nuo 2005 m. Į pedagogines studijas mane atvedė meilė vaikams ir pašaukimas. Baigiau Vilniaus edukologijos universitetą, įgijau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir edukologijos magistro laipsnį. Pati esu dviejų nuostabių vaikų mama ir mano tikslas – su kiekvienu vaiku elgtis taip, kaip norėčiau, kad būtų elgiamasi su mano vaiku. Todėl pirmiausia stengiuosi tapti jų drauge, patarėja, o galiausiai mokytoja, kuri priima kiekvieną vaiką kaip asmenybę, moko tvarkos, savarankiškumo, atsakomybės, draugiškumo, padeda atsiskleisti, kurti, pažinti ir atrasti pačius gražiausius ir nuostabiausius dalykus. Dirbant su vaikais, jaučiu ypatingai didelę atsakomybę, siekiu geriausių rezultatų, stengiuosi sukurti erdvę, kurioje kiekvienas mano ugdytinis jaustųsi laisvai, saugiai, aktyviai mokytųsi, nebij

14

Mokytoja Violeta J.

Sveiki, esu mokytoja Violeta. Jau nuo mažų dienų, susodindavau savo lėles ir mokydavau jas skaityti ir rašyti. Baigdama mokyklą suvokiau, kad tai yra mano tikrasis kelias. Baigiau Vilniaus edukologijos universtetą, įgyjau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialybę. Dirbdama su vaikais pati iš jų daug ko išmokstu, nes vaikas visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti. Siekiu, ne tik įvesti vaikus į žinių pasaulį, bet ir pati pasimokyti iš jų. Savo darbe stengiuosi padėti ugdyti aktyvų ir kūrybingą asmenį, skatinti vaiko savarankiškumą, galimybę pasirinkti bei pasireikšti. Dirbdama pagal priešmokyklinio ugdymo programą stengiuosi ne tik padėti ruošti ugdytinius artėjančiai mokyklai, bet ir išmokyti juos kuo daugiau naujų dalykų ir perduoti kuo daugiau žinių, kurios pravers jiems tolimesniam ugdyme.

18

Meninio ugdymo mokytoja Ivanesa

Garsui jungiantis su garsu gimsta muzikos melodija. Garsų pasaulis mus įkvepia, atverdamas kelią į gražų pažinimo pasaulį. Muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis su besiformuojančia asmenybe. Vaikai auga apsupti tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos jų kompetencijoms įgyti ir ugdyti. Mano pagrindinis tikslas, kad vaikai pamiltų muziką. Muzika neatsiejama nuo vaikų emocinės bei fizinės raidos. Skambant muzikai, jie išmoksta išreikšti save, valdyti emocijas. Per muzikos užsiėmimus kasdien vaikai mokosi dainuoti, šokti ratelius, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Įstaigoje organizuojamos vaikų šventės, pramogos, vakaronės. Lavinant muzikinius gabumus, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose, renginiuose miesto, rajono, respublikos mastu. Visada džiaugiuosi besiskleidžiančia maža asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti jų geriausias savybės. Stengiuosi, kad muzikinė aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Tad linkiu visiems gyventi su muzika, kuri teigiamai veikia mūsų savijautą, muzikuoti, nes garsai neišvengiamai mus lydi visur. Meninio ugdymo pedagogė Ivanesa Žilevič

02

Judesio korekcijos specialistė

Sveiki, esu judesio korekcijos mokytoja Natalija Šeluchovskaja. Dirbant šiame darželyje tenka darbuotis su įvairaus amžiaus vaikais, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir gebėjimus ugdyti aktyvų ir kūrybingą asmenį. Juk tik per žaidimą atsiveria vartai į platųjį pasaulį... Mano tikslas - mokyti vaikučius, padėti jiems augti, tobulėti, visko išmokti, būti jiems geriausiu draugu. Stengiuosi būti su vaikais atvira ir nuoširdi, apsupti juos dėmesiu, švelnumu, kad jie vis norėtų su manimi susitikti.

03

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytojo, mokančio vaikus negimtosios kalbos ikimokykliniame amžiuje, tikslas – ugdyti kalbą nuo mažų dienų sudarant galimybes jos klausytis, girdėti, kalbėti. Negimtosios kalbos mokymasis yra ilgas ir sudėtingas procesas. Pagrindinis mokytojo tikslas šiame etape – supažindinti su lietuvių kalbos garsais ir žodynu, pateikti taisyklingą tarimą, o vienas iš svarbiausių uždavinių mokant kitos kalbos yra gebėti išlaikyti ugdytinių dėmesį, susidomėjimą, į pagalbą pasitelkiant įvairius metodus, juos kaitaliojant. Šiame amžiaus tarpsnyje sekame pasakas, deklamuojame eilėraščius, žaidžiame įvairius kalbinius žaidimus, lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, mokomės žodžių ar frazių, inscenizuojame... Mokytojo kalbą nuolat turi iliustruoti judesiai, mimika, emocijos, vaizdinė medžiaga: kortelės, įvairios lėlės, personažai ir kt. Kalbos mokymąsi siejant su vaikų kasdienybe, juos supančia aplinka, netruks mažieji pradžiuginti ir pirmais savarankiškai tariamais lietuviškais žodeliais.