Smerfy (Smurfai)

19

Mokytoja Halina

Mano vardas Halina. Patirtis dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais yra didelė. Mėgstu savo darbą. Jis įdomus, turiningas, kasdiena vis kitokia... Kiekviename ugdytinyje nuolat stengiuosi atrasti kuo daugiau gerų jo savybių, jas puoselėti, padedu veikti tam tikra linkme. Tam pasitelkiu kuo daugiau ir įvairesnių darbo metodų, formų, atsižvelgiu į kasdienius vaikų poreikius, jų pasiūlymus bei šiuolaikines ugdymo(si) naujoves.

12

Mokytoja Aleksandra

Sveiki, esu Aleksandra viena iš Nemenčinės vaikų darželio auklėtoju. Labai džiaugiuosi galėdama dirbti šį darbą ir padėti Jums pasirūpinti Jūsų "mažosiomis brangenybėmis", kol Jūs dirbate. Pastoviai gilinu savo žinias vaikų psichologijos srityje, o faktas, kad pati esu trijų vaikų mama padeda man lengviau išgirsti ir suprasti Jūsų "mažąsias brangenybes". Laisvalaikiu mėgstu keliauti ir pasidarbuoti sode bei darže.

422570598_1231058341186170_1542538993056301527_n

Mokytoja Magdalena

Sveiki, esu mokytoja Magdalena, pedagogikos I kurso studentė. Darbas su vaikais - tai didelė atsakomybė, kurią su malonumu prisiimu, leidžiu vaikams atrasti savo gebėjimus, nuolat paskatindama ir pastiprindama jų pasitikėjimą savimi. Aš vertinu kiekvieno vaiko individualumą ir stengiuosi jiems kurti tokią aplinką, kurioje jie galėtų augti laisvai, kūrybiškai ir atskleisti savo stipriąsias puses.

18

Meninio ugdymo mokytoja Ivanesa

Garsui jungiantis su garsu gimsta muzikos melodija. Garsų pasaulis mus įkvepia, atverdamas kelią į gražų pažinimo pasaulį. Muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis su besiformuojančia asmenybe. Vaikai auga apsupti tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos jų kompetencijoms įgyti ir ugdyti. Mano pagrindinis tikslas, kad vaikai pamiltų muziką. Muzika neatsiejama nuo vaikų emocinės bei fizinės raidos. Skambant muzikai, jie išmoksta išreikšti save, valdyti emocijas. Per muzikos užsiėmimus kasdien vaikai mokosi dainuoti, šokti ratelius, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Įstaigoje organizuojamos vaikų šventės, pramogos, vakaronės. Lavinant muzikinius gabumus, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose, renginiuose miesto, rajono, respublikos mastu. Visada džiaugiuosi besiskleidžiančia maža asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti jų geriausias savybės. Stengiuosi, kad muzikinė aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Tad linkiu visiems gyventi su muzika, kuri teigiamai veikia mūsų savijautą, muzikuoti, nes garsai neišvengiamai mus lydi visur. Meninio ugdymo pedagogė Ivanesa Žilevič

02

Judesio korekcijos specialistė

Sveiki, esu judesio korekcijos mokytoja Natalija Šeluchovskaja. Dirbant šiame darželyje tenka darbuotis su įvairaus amžiaus vaikais, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir gebėjimus ugdyti aktyvų ir kūrybingą asmenį. Juk tik per žaidimą atsiveria vartai į platųjį pasaulį... Mano tikslas - mokyti vaikučius, padėti jiems augti, tobulėti, visko išmokti, būti jiems geriausiu draugu. Stengiuosi būti su vaikais atvira ir nuoširdi, apsupti juos dėmesiu, švelnumu, kad jie vis norėtų su manimi susitikti.

03

Lietuvių kalbos mokytoja Asta

Lietuvių kalbos mokytojo, mokančio vaikus negimtosios kalbos ikimokykliniame amžiuje, tikslas – ugdyti kalbą nuo mažų dienų sudarant galimybes jos klausytis, girdėti, kalbėti. Negimtosios kalbos mokymasis yra ilgas ir sudėtingas procesas. Pagrindinis mokytojo tikslas šiame etape – supažindinti su lietuvių kalbos garsais ir žodynu, pateikti taisyklingą tarimą, o vienas iš svarbiausių uždavinių mokant kitos kalbos yra gebėti išlaikyti ugdytinių dėmesį, susidomėjimą, į pagalbą pasitelkiant įvairius metodus, juos kaitaliojant. Šiame amžiaus tarpsnyje sekame pasakas, deklamuojame eilėraščius, žaidžiame įvairius kalbinius žaidimus, lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, mokomės žodžių ar frazių, inscenizuojame... Mokytojo kalbą nuolat turi iliustruoti judesiai, mimika, emocijos, vaizdinė medžiaga: kortelės, įvairios lėlės, personažai ir kt. Kalbos mokymąsi siejant su vaikų kasdienybe, juos supančia aplinka, netruks mažieji pradžiuginti ir pirmais savarankiškai tariamais lietuviškais žodeliais.