KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Metodinė darbo grupė

Nemenčinės vaikų darželis

Pirmininkė – Žana Janovič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė – Natalija Jakovenko, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai – visi vaikų darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Rudausių skyrius

Pirmininkė – Veslava Šaripa, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Erika Klimaševskaja, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai – visi vaikų darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Asta Stupienkienė, socialinė pedagogė

Sekretorė – Diana Kauzienė, raštinės vedėja

Nariai:

Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Veslava Šaripa, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Žana Ceiko, logopedė

Violeta Kimsevič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Žana Janovič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Geros higienos praktikos taisyklių įdiegimo maisto skyriuje vidinio audito grupė

Nemenčinės vaikų darželis

Irena Stanska, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Marina Pavilovskaja, auklėtojo padėjėja

Ivanesa Žilevič, meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Rudausių skyrius

Ivanesa Žilevič, meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Dorota Tomaševska, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Pirmininkė – Ivona Voinič, direktorė

Sekretorė – Daiva Jucevičienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai:

Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ilona Janovičienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Viešųjų pirkimų komisija

Irina Dzimidovič, sandėlininkė

Marina Miškunec, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Interneto svetainės priežiūros darbo grupė

Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Veslava Šaripa, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dorota Tomaševska, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Tomas Krylovičius, informatikas-inžinierius

DEK komisija

Pirmininkė – Veslava Šaripa, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Diana Kauzienė, raštinės vedėja

Nariai:

Žana Janovič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Natalija Jakovenko, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Halina Bekionis, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos grupė

Žana Ceiko, logopedė

Asta Stupienkienė, socialinė pedagogė

Įvaizdžio kūrimo darbo grupė

Pirmininkė – Violeta Jackevič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai:

Violeta Kimsevič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Tatjana Paketur, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Aleksandra Račinska, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą