KORUPCIJOS PREVENCIJA

Už korupcijos prevenciją Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje atsakinga Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Mokytoja metodininkė Danuta Janickienė, El.p. danuta.janickiene@gmail.com

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio korupcijos prevencijos tvarka.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt

Kaip pranešti apie korupciją https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425