Kūrybinės dirbtuvės

Skatinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ieškoti originalių, kūrybinių idėjų vaiko pažintinių, kalbinių, meninių gebėjimų ugdymui, 2022 m. kovo mėnesį Nemenčinės vaikų darželyje buvo įrengta nauja netradicinė erdvė – kūrybinės dirbtuvėlės – vaikų kūrybinėms galioms skleistis. Šiuolaikiniams vaikams įprastų veiklų nebepakanka. Tam, kad lavėtų vaiko noras pažinti pasaulį, jį būtina nustebinti – suteikti jam galimybę atrasti ir pačiam išbandyti netikėčiausius kūrimo būdus.
Darželio kūrybinės dirbtuvėlės uždaviniai:

  • žadinti vaikų smalsumą ir žingeidumą;
  • skatinti savarankišką ir laisvą kūrybą;
  • stiprinti bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą;
  • atrasti patyrimo ir kūrybos džiaugsmą;
  • suteikti reikiamas priemones kūrybai.

Pasiūlymas vaikams kurti kitur, kitoje erdvėje, kitaip, atvėrė jų kūrybai inovatyvias galimybes, visai kitą prasmę ir formą. Kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai nejučia, natūraliai įsijaučia į kūrėjų vaidmenis, išbando savo galias kūrybiniame procese piešdami, lipdydami, eksperimentuodami, tyrinėdami, konstruodami, modeliuodami įvairiausius meninius dirbinius.
Jau pats kūrybinis procesas turi terapinį poveikį, ugdo vaikų vidinę kontrolę, savimonę, koreguoja jų elgesį, padeda įveikiant patiriamus išgyvenimus, emocijas, mažina jų nerimą. Lipdymas, modeliavimas, dirbinių gaminimas reikalauja kruopštaus rankų darbo, miklinami ugdytinių pirštukai… Lavinami vaikų kalbos įgūdžiai, vaizduotė, skatinamas kūrybiškumas, saviraiška, pasitikėjimas, ugdoma estetinė patirtis.
Ypatingai aktyviai kūrybinėse dirbtuvėlėse darbuojasi priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. Tyrinėjimai, eksperimentai vaikams suteikia galimybę pažinti, išbandyti, atrasti. Vaikai patiria puikių emocijų, kai išmoksta naudotiems daiktams suteikti naują gyvenimą, suvokia, kad daug ką galima pasigaminti savo rankomis, realizuoti savo kūrybines idėjas.
Mokytoja Violeta Jackevič

Jums taip pat gali patikti