Meninio skaitymo konkursas ,,Poezijos verpetuose“

     Vasario 15 d. Nemenčinės vaikų darželyje įvyko tęstinio Vilniaus rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, meninio skaitymo konkurso ,,Poezijos verpetuose” pirmasis etapas. Šį projektą jau keturioliktus metus inicijuoja ir kuruoja vaikų darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Račinska. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų raiškiojo skaitymo įgūdžius, meninio žodžio pajautą, sudaryti sąlygas jų kūrybinėms galioms skleistis ir pajusti raiškiojo skaitymo malonumą.

     Konkurse dalyvavo 22 jaunieji skaitovai. Dalyvių meninį skaitymą vertino mokytojos metodininkės Tatjana Paketur, Svetlana Černyševa, lietuvių kalbos mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Asta Stupenkienė, logopedė Žanna Ceiko, raštinės vedėja Diana Kauzienė. Vertinimo komisija vertino mažųjų skaitovų kalbinę raišką, sceninę laikyseną, artistiškumą. Visi ugdytiniai konkursui buvo labai gerai paruošti. Vaikų mokytojos ir tėveliai padirbėjo daug ir nuoširdžiai, kad deklamuojamos eilės skambėtų išraiškingai ir įtaigiai.

     Vertinimo komisijai buvo sunku išrinkti pačius geriausius. 3-5-erių metų amžiaus grupėje vienbalsiai pirmoji vieta skirta Teodorui Račinskiui (parengė mokytoja Alicija Jarmolkovič).

     5-7-erių metų grupėje, po ilgų komisijos svarstymų ir diskusijų, I-ąją vietą laimėjo Dominika Volodkovič (mokytoja Tatjana Paketur), dvi II-osios vietos skirtos Mateušui Vyšomirskiui (mokytoja Violeta Jackevič) ir Anastasijai Rachimovai (mokytoja Danuta Janickienė),  III vieta atiteko Amelijai Vaišvilaitei (mokytoja Žana Janovič). Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

     Džiugu, kad šis projektas nepraranda susidomėjimo, kad mokytojos ir ugdytiniai noriai dalyvauja konkurse įsijausdami ir išjausdami poetinio žodžio galias. Išrinktiesiems į II-ąjį konkurso etapą linkime nuoširdžiausios sėkmės ir laureatų titulo!

Logopedė Žanna Ceiko

Jums taip pat gali patikti