Švietimo pagalbą teikiantys specialistai

Socialinė pedagogė Asta

Socialinio pedagogo darbo pagrindas – atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio galimybes, poreikius, gebėjimus teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikams bendradarbiaujant su darželio grupių ugdytinių mokytojais, administracija, ugdytinių tėvais bei švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis, pasitelkiant tradicinius ir inovatyvius darbo metodus ir formas, vykdant ankstyvąją prevenciją, vaiko asmeninių, socialinių gebėjimų ugdymą. Socialinio pedagogo siekis – vaikų gerovė, saugumas, jų pozityvi integracija ir socializacija visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.
Tel. 865282488
El. p. asta.stup@gmail.com

Logopedė Žanna​

Esu Žanna. Darželyje dirbu su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinuosi jų kalbos vystymosi raida. Logopedinėse studijose įgyjama daug profesinių kompetencijų, bet, teikiant logopedinę pagalbą vaikams, konsultuojant tėvus, svarbūs yra ir praktiniai gebėjimai, kurie įgyjami kasdienėje veikloje. Jaučiu didelę atsakomybę padėdama vaikams įveikiant jų kalbinius sunkumus. Atsižvelgdama į kiekvieno ugdytinio skirtingus gebėjimus ir poreikius, susipažįstu su juo artimiau, renkuosi atitinkamus darbo metodus ir labai džiaugiuosi, kai sekasi.