PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Bendradarbiaujant su  Kauno pedagogų kvalifikacijos centru rugsėjo pabaigoje mūsų įstaigoje vyko seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnių atpažinimas ir veiklos planavimas“. Seminare, kurį vedė  Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zina Langaitienė, dalyvavo 35 pedagogai iš įvairių rajono ikimokyklinių įstaigų. Dalyviai buvo aprūpinami metodine medžiaga, buvo pateikta daug praktinių užduočių, rekomendacijų tiesiogiai susijusių su planavimu. Seminaras buvo labai aktualus pedagogams. Dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose ir dalinosi savo darbo patirtimi, savarankiškai atliko numatytą praktinę užduotį. Visi seminaro dalyviai gavo KPKC  pažymėjimus, patobulino pedagogo profesinę dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją.

Jums taip pat gali patikti