PREVENCINĖ VEIKLA

Socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“ (japonų kalba kimochi reiškia „jausmas“) skirta ikimokyklinio amžiaus, 3-5 metų, vaikams. Tai smagios ir lengvai į ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams pažinti savo jausmus, įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines – emocines situacijas.

„Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlės Balandė Meilė, Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Lipšniakojė. Kiekvienas personažas „slepia vis kitą jausmą“, moko vaikus juos atpažinti, įvardinti, kalbėti, ir paaiškinti, ką jaučia. „Kimochiai“ moko savikontrolės, kaip tinkamai parinkti balso toną, žodžius, suprasti kūno kalbą ir konstruktyviai bendrauti.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.kimochis.com/

Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas

Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, projektinę veiklą, renginius.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Smurto ir patyčių prevencija

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas:

https://nemencinesvd.lt/wp-content/uploads/2022/11/Vilniaus-r.-Nemencines-vaiku-darzelio-smurto-ir-patyciu-prevencijos-ir-intervencijos-vykdymo-tvarkos-grupe.pdf

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2023 m. čia