Projekt „Edukacja dzieci przez las“

Dobiegł końca projekt „Edukacja dzieci przez las” realizowany przez Powiat Świebodziński/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

 w partnerstwie z Przedszkolem w Niemenczynie. Projekt trwał od 10.2020 r. do 06. 2021 r. w ramach grantów „Międzynarodowa współpraca się opłaca”, współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu było udoskonalenie procesu rozwoju dzieci w przedszkolach partnerskich na Litwie i w Polsce poprzez wspólne opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu zajęć „Edukacja dzieci przez las”. Podsumowanie projektu odbyło się w Polsce w dniach 21-23 czerwca 2021 roku. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy projektu,  przedstawiciele Stowarzyszenia „Pomost”, starosta miasta Świebodzin oraz grupa nauczycieli na czele z dyrektorem przedszkola w Niemenczynie. Uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty za udział w warsztatach międzynarodowych dotyczących wypracowania innowacyjnego modelu zajęć „Edukacja dzieci przez las“

Projekt objął 6 obszarów tematycznych, został dostosowany do potrzeb i możliwości emocjonalnych, intelektualnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym na rożnym poziomie ich rozwoju.

W ramach projektu zostały opracowane scenariusze zajęć do innowacyjnego modelu „Edukacja dzieci przez las”, organizowane testowanie oraz analiza poziomu wzrostu kompetencji dzieci i nauczycieli, opracowana broszura informacyjna, oraz dokonano niezbędnego zakupu wyposażenia do realizacji projektu.

Podczas pobytu w Świebodzinie mieliśmy mozliwość uczestniczenia w wycieczkach, lekcjach edukacyjnych. Działalnosc odbywała się nie tylko w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ale także na łonie przyrody, w lesie i nad jeziorem.

Jesteśmy również pod ogromnym wrażeniem atmosfery pełnej tolerancji i serdeczności panującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. Cenimy i będziemy wspominać współpracę, ogólną życzliwość i integrację grona pedagogicznego polskich nauczycieli.

Prezentacja do projektu: „ Edukacja dzieci przez las”

 

Koordynator projektu

Wiesława Szaripa

zastępca dyrektora ds. wychowawczych

w przedszkolu w Niemencyznie

 

 

Jums taip pat gali patikti