PROJEKTAS ,,KELIONĖ APLINK PASAULĮ“

2016 metais nuo spalio iki gruodžio mėnesio mūsų įstaigoje buvo vykdytas projektas ,,Kelionė aplink pasaulį“, kuriame dalyvavo Meškiukų grupės vaikai bei jų tėveliai. Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis kitų šalių žmonių gyvenimu.

Svarbu pastebėti, kad šiuolaikiniai vaikai daug keliauja. Grįžę po atostogų, senai nesimatę su grupės draugais, auklėtoja, skuba pasakoti savo atostogų įspūdžius, dalinasi prisiminimais. Pastebėta, kad vaikai grupėje imituoja kitų tautų elgesį, vartoja kitų šalių kalbos žodžius, piešiniais vaizduoja gamtos vaizdus, noriai pasakoja, dalinasi savo patirtimi. Be to reiškia norą (klausinėja, domisi) pažinti kitas šalis, kurias aplankė jų draugai, bei tas, į kurias svajoja nuvažiuoti. Atsižvelgiant į vaikų norą ir didžiulę patirtį, svarbu patenkinti vaikų interesą domėtis kitomis šalimis, kitų šalių gyvenimu, tradicijomis ir t.t.

Projekto metu buvo organizuojamos keturios veiklos. Pirmąja projekto veikla buvo siekiama, kad vaikai pasidalintų savo atostogų įspūdžiais. Kartu su tėvais arba savarankiškai paruoštų trumpą vaizdų pasakojimą apie šalį, kurią aplankė. Vaikai, kurie nėra buvę užsienyje, buvo prašomi pasidalyti įspūdžiais iš kelionių po įvairius Lietuvos regionus, papasakoti apie aplankytas vietas ir pan. Taigi, vaikai atsinešė nuotraukų, pirktų suvenyrų iš tokių šalių, kaip: Lenkija, Lietuva, Kroatija, Egiptas, Turkija, Bulgarija, Latvija. Grupėje vaikai demonstravo savo atneštus daiktus ir pasakojo apie savo kelionę, ką matė, ką darė, ką valgė, ką sutiko, kas labiausia patiko. Įgyvendinant pirmą veiklą, aktų salėje, buvo įrengtas kampelis, kuriame sukomponuoti visi vaikų darbeliai, nuotraukos, suvenyrai ir kiti daiktai simbolizuojantys šalį, kurią jie aplankė.

Antros projekto veiklos metu, vaikai ieškojo tradicinius, pasirinktų šalių: Italijos, Japonijos ir Afrikos, valgius ir patys juos gamino, ragavo. Pažindami minėtas šalis, vaikai atrado, kad Italija garsėja savo picomis, Japonija suši, o Afrikoje alpstu  – vaisių. Prieš pirmąjį maisto gaminimą, vaikai atsinešė savo prijuostės, kartu grupėje pasigamino virėjo kepures. Buvo siekiama, kad dėvėdami specialią maisto gaminimui skirtą aprangą, vaikai pasijustų tikrais virėjais. Ruošdami įvairius patiekalus vaikai kalbėjo apie produktus, diskutavo apie skonį, dalinosi savo maisto gaminimo patirtimi.

Įgyvendinant trečią veiklą buvo siekiama, kad vaikai įgytų gebėjimų domėtis, grožėtis kitų šalių muziką, šokiu. Muzikinių veiklų metu, kartu su vaikais klausėmės tradicinių pasirinktų šalių melodijų. Žaidėme muzikinius kitų šalių žaidimus ir ratelius, vaizduodami charakteringus judesius ir garsus: „Tarantela“ (Italija), „E poli tajka e (Japonija)“, „Si mama ka“ (Afrika), ,,Zolotyje vorota“ (Rusija), ,,Pociag“ (Lenkija), ,,Šiaudų batai“ (Lietuva). Siekiant paįvairinti muzikos pamokas buvo įtraukti Amerikos indėnų žaidimai, kurie vaikams labai patiko. Užsiėmimų metu, vaikai tyrinėjo tradicinius tų šalių instrumentus, klausėsi jų skambėjimo, bandė pritarti pedagogo atliekamoms melodijoms.

Baigiamąją inovacijų projekto veiklą vainikavo renginys, kuriame aktyviai dalyvavo ne tik ugdytiniai, bet ir jų tėveliai bei kiti šeimos nariai. Renginį vedė projekto organizatorės auklėtoja A. Makevič, socialinė pedagogė I. Komarovska ir meninio ugdymo pedagogė I. Žilevič. Būtent jos pakvietė visus susirinkusius į kelionę aplink pasaulį. Keliautojai turėjo galimybę aplankyti Prancūziją, Afriką, Japoniją, Rusiją, Lenkiją.

Viso projekto metu kalbėjome taipogi apie kitose šalyse gyvenančių žmonių aprangą, apie drabužių detales, spalvas, medžiagas –  t.y. esminius ypatumus. Prancūzijoje visų laukė madų šou. Labai džiugu, kad tėvai aktyviai prisidėjo prie madų šou organizavimo ir įvairių šalių tautinių kostiumų demonstravimo. Madų šou žiūrovai galėjo grožėtis tokių šalių kostiumais kaip: Graikija, Italija, Turkija, Lenkija, Rusija, Ukraina, Afrika, Japonija, Kinija, Aliaska, Ispanija, Lietuva, JAV.

Po minėto madų šou visi renginyje dalyvavę svečiai buvo pakviesti aplankyti tas šalis, kurias vaikai pažino projekto metu ir išmokti tų šalių ratelių, šokių ir žaidimų. Renginio pabaigoje lietuviškus kostiumus demonstruojantys tėveliai ir vaikai vaišino visus lietuviška juoda duona su medumi.

Apibendrinus vaikų pasiekimus ir tėvų atsiliepimus galima daryti išvadą, kad ugdymo projektas tikslingai prisidėjo prie vaikų daugiakultūriškumo puoselėjimo. Vaikų skatinimas domėtis kitų šalių žmonių gyvenimu, smalsumo poreikio tenkinimas pažinti kitų šalių tradicijas, teigiamai paveikė vaikų ugdymąsi. Įgyvendinami veiklas, vaikai mokėsi vienas iš kito. Nauja informacija apie kultūrų įvairovę pateikta vaikams patraukliu būdu, skatino tyrinėti, klausinėti, domėtis, atrasti, samprotauti, daryti išvadas ir patirti džiaugsmą.

Projekto organizatorės: 

auklėtoja A. Makevič, socialinė pedagogė I. Komarovska, meninio ugdymo pedagogė I. Žilevič

Jums taip pat gali patikti