PROJEKTINĖ VEIKLA

Projektas „Kalėdinių eglučių alėja"

Kalėdinių eglučių alėja – tai lauke eksponuojamų, iš įvairių (tradicinių ir netradicinių) medžiagų sukurtų eglučių kompozicija. Eglučių stilius, forma, jų išdėstymas, apšvietimas – kūrėjų laisvai pasirenkamas. Eglučių kūrybai naudojamos tokios medžiagos, kurios kuo ilgiau tvariai išbūtų lauko sąlygomis, ir kuo ilgiau teiktų estetinę prasmę ugdymo įstaigos teritorijoje.

Projektas „Gėlių karalystėje“ 2022-04-2022-09

Projekto tikslas-naudojant įvairius metodus ir priemones ugdyti vaikams norą ir gebėjimus pažinti augalų pasaulį ir aplinką. Skatinti pastebėti, saugoti ir kurti groži aplinkoje.
Daug džiaugsmo vaikai patyrė, kai pražydo pirmos gėlės. Gėlių darželyje vaikai susipažino su gėlių įvairovė, jų pavadinimais. Kiekviena diena vaikai ieškojo nauju pražydusiu gėlių, skaičiavo juos, kalbėdavo su gėlėmis, dėkodavo už žiedą. Vaikai stebėdavo visa ciklą gėlių auginimo ir patys jame dalyvavo.

Projektas "Mes laisvės vaikai"

Tikslas – ugdyti(s) ikimokyklinukų pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo kalbai, plėsti tautinę savimonę.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

W wyniku realizacji zadania: wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie, zostały osiągnięte cele:
  • Doposażenie sal przedszkolnych w pomoce metodyczne i meble, tworząc możliwość realizacji przyjętego programu wczesnoprzedszkolnego.
  • Udział placówki w Narodowym  konkursie na najlepszą  przestrzeń edukacyjną.
Po otrzymaniu kwoty pieniężnej grupa pedagogów na czele z dyrektorem Przedszkola w Niemenczynie nabyła pomoce udukacyjne (gry, zestawy konstrukcyjne dla dzieci) oraz  mebelki  (łóżka trójmiejscowe) do sal przedszkolnych, co umożliwiło realizowanie jakościowego procesu nauczania i odpoczynku.

Tarptautinis projektas „Vaikų ugdymas per mišką“

Projektas įgyvendintas kartu su Lenkijos Svebodzino (Świebodzin) apskritimi Ir Svebodzino Lecho Verušo (Lech Wierusz)  specialiuoju edukaciniu centru. Projektas tęsėsi nuo 2020 metų spalio iki 2021 birželio, įgyvendinant Europos Sąjungos ir Europos socialinio fondo kofinansuojamus grantus „ Tarptautinis bendradarbiavimas apsimoka“ pagal Operacinę programą „Žiniai. Ugdymas. Raida. 2014-2020“  .
Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti vaikų raidos procesą Lietuvos ir Lenkijos projekto partnerių vaikų darželiuose, drauge kuriant ir įgyvendinant inovacinį užsiėmimų modelį „Ugdymas per mišką“.

Projekt edukacyjny Niemenczyn i Białystok promujący czytelnictwo wśród przedszkolaków
„DZIECIĘCA PODRÓŻ DO ŚWIATA BAJEK I WYOBRAŹNI”

Współpraca szkół partnerskich  “Razem dla Edukacji”–  „Rodzina Polonijna”

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

Realizacja projektu „Dziecięca podróż do świata bajek i wyobraźni”, który jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej MEN tj. wychowanie do wartości, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Głównym celem jest promowanie wśród przedszkolaków czytania bajek i baśni jako sposobu na szczęśliwe dzieciństwo oraz ich wszechstronny rozwój. Projekt zakłada:
  • poznanie pedagogów, oczekiwań, wymiana doświadczeń metodycznych i programów pomiędzy Przedszkolem Samorządowym Nr 47 „Z UŚMIECHEM” w Białymstoku a Przedszkolem w Niemenczynie rejonu wileńskiego na Litwie,
  • dzielenie się wiedzą poprzez prowadzenie praktycznych zajęć z dziećmi oraz warsztatów prezentujących nietradycyjne sposoby wykorzystania literatury dziecięcej.
  • prezentacja artystyczna dzieci, przedstawienia teatralne, wytwory plastyczne,
  • opracowanie publikacji metodycznej „Książka z morałem”.