Kiškučiai

07

Mokytoja Erika

Sveiki, aš esu vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika. Ne tik mėgaujuosi savo darbu bet ir turiu reikalinga mokytojos kvalifikaciją. Esu baigusi pedagogikos studijas Vilniaus kolegijoje Pedagogikos fakultete. Mokytoja dirbu nuo 2016 m. Mokytojos pareigos reikalauja geležinės kantrybės ir tikros meilės vaikams ir aš turiu abi šias savybes. Kasdien darau tai, apie ką svajojau nuo mažųjų dienų. Esu atvira, nuoširdi, nebijanti iššūkių. Pirmiausia stengiuosi tapti mažųjų drauge, patarėja, o galiausiai mokytoja. Priimu kiekvieną vaiką kaip asmenybę, jį išklausau ir mokau atsakomybės, tvarkos ir draugiškumo. Padedu tėvams geriau suprasti savo vaikų poreikius.

09

Mokytoja Dalija

Laba, esu Dalija. Vaikų darželyje dirbu jau 10 metų. Domiuosi pozityviu auklėjimu ir stengiuosi taikyti esminius principus darbe su vaikais. Esu įsitikinusi, kad sveikai vaiko raidai svarbu ne tik fizinių, tačiau ir emocinių poreikių patenkinimas, jausmų supratimas, tad visada stengiuosi suprasti ir atliepti vaikų nuotaikas bei išgyvenimus, būti ir mokytoja bet ir kartu draugė. Visada stengiuosi pasitikti ir išlydėti vaiką su šypsena veide.

01

Mokytoja Dorota

Mano vardas Dorota. Baigiau šokio pedagogikos ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studijas. Esu įsitikinusi, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, pilnas kūrybiškumo, laisvės ir begalinės meilės, ko tuo pačiu pamoko ir mane, įkvepia džiaugtis smulkiais dalykais gyvenime, visus mylėti ir nenustoti tobulėti. Darbe su vaikais mėgstu integruoti muziką, šokį bei taip vaikų mėgiamas naujas technologijas. Kiekvieną dieną nuspalvinu įvairiomis veiklomis, šventėmis bei projektais – kartu su vaikais atrandame, tyrinėjame, kuriame bei eksperimentuojame.

18

Meninio ugdymo mokytoja Ivanesa

Garsui jungiantis su garsu gimsta muzikos melodija. Garsų pasaulis mus įkvepia, atverdamas kelią į gražų pažinimo pasaulį. Muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis su besiformuojančia asmenybe. Vaikai auga apsupti tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos jų kompetencijoms įgyti ir ugdyti. Mano pagrindinis tikslas, kad vaikai pamiltų muziką. Muzika neatsiejama nuo vaikų emocinės bei fizinės raidos. Skambant muzikai, jie išmoksta išreikšti save, valdyti emocijas. Per muzikos užsiėmimus kasdien vaikai mokosi dainuoti, šokti ratelius, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Įstaigoje organizuojamos vaikų šventės, pramogos, vakaronės. Lavinant muzikinius gabumus, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose, renginiuose miesto, rajono, respublikos mastu. Visada džiaugiuosi besiskleidžiančia maža asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti jų geriausias savybės. Stengiuosi, kad muzikinė aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Tad linkiu visiems gyventi su muzika, kuri teigiamai veikia mūsų savijautą, muzikuoti, nes garsai neišvengiamai mus lydi visur. Meninio ugdymo pedagogė Ivanesa Žilevič