Meškučiai

10

Mokytoja Romualda

Sveiki, esu auklėtoja Romualda. Esu dviejų vaikų mama, todėl puikiai žinau, kaip svarbu yra duoti vaikui kuo daugiau vaikystėje, nes nuo to tiesiogiai priklauso jo pasaulėžiūros formavimasis. Savo darbo karjerą pradėjau nuo darbo mokykloje, su pradinukais išdirbau 13 metų, o su vaikais darželyje dirbu jau 14 metų. Kartu išgyvenam visas akimirkas, visą džiaugsmą ir liūdesį, sėkmes ir nesėkmes įveikiame drauge. Mano manymu tinkamas bei individualus požiūris į kiekvieną vaiką padeda išauklėti laimingą bei išsivysčiusią asmenybę.

09

Mokytoja Dalija

Laba, esu Dalija. Vaikų darželyje dirbu jau 10 metų. Domiuosi pozityviu auklėjimu ir stengiuosi taikyti esminius principus darbe su vaikais. Esu įsitikinusi, kad sveikai vaiko raidai svarbu ne tik fizinių, tačiau ir emocinių poreikių patenkinimas, jausmų supratimas, tad visada stengiuosi suprasti ir atliepti vaikų nuotaikas bei išgyvenimus, būti ir mokytoja bet ir kartu draugė. Visada stengiuosi pasitikti ir išlydėti vaiką su šypsena veide.

01

Mokytoja Dorota

Mano vardas Dorota. Baigiau šokio pedagogikos ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studijas. Esu įsitikinusi, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, pilnas kūrybiškumo, laisvės ir begalinės meilės, ko tuo pačiu pamoko ir mane, įkvepia džiaugtis smulkiais dalykais gyvenime, visus mylėti ir nenustoti tobulėti. Darbe su vaikais mėgstu integruoti muziką, šokį bei taip vaikų mėgiamas naujas technologijas. Kiekvieną dieną nuspalvinu įvairiomis veiklomis, šventėmis bei projektais – kartu su vaikais atrandame, tyrinėjame, kuriame bei eksperimentuojame.

18

Meninio ugdymo mokytoja Ivanesa

Garsui jungiantis su garsu gimsta muzikos melodija. Garsų pasaulis mus įkvepia, atverdamas kelią į gražų pažinimo pasaulį. Muzika yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis su besiformuojančia asmenybe. Vaikai auga apsupti tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos jų kompetencijoms įgyti ir ugdyti. Mano pagrindinis tikslas, kad vaikai pamiltų muziką. Muzika neatsiejama nuo vaikų emocinės bei fizinės raidos. Skambant muzikai, jie išmoksta išreikšti save, valdyti emocijas. Per muzikos užsiėmimus kasdien vaikai mokosi dainuoti, šokti ratelius, groti vaikiškais muzikos instrumentais, bando kurti muziką, improvizuoti. Įstaigoje organizuojamos vaikų šventės, pramogos, vakaronės. Lavinant muzikinius gabumus, dalyvaujama įvairiuose konkursuose, festivaliuose, renginiuose miesto, rajono, respublikos mastu. Visada džiaugiuosi besiskleidžiančia maža asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti jų geriausias savybės. Stengiuosi, kad muzikinė aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Tad linkiu visiems gyventi su muzika, kuri teigiamai veikia mūsų savijautą, muzikuoti, nes garsai neišvengiamai mus lydi visur. Meninio ugdymo pedagogė Ivanesa Žilevič