SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

Įstaigos taryba

Pirmininkė – Agnieška Kliukovska, tėvų atstovas

Sekretorė – Svetlana Černyševa, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai:

Inga Veržinskienė, tėvų atstovas

Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Jackevič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Mokytojų taryba

Pirmininkė – Ivona Voinič, direktorė

Sekretorė – Marina Miškunec, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai: 

Visi vaikų darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Darbo taryba

Pirmininkė – Valerija Račinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Marina Miškunec, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Danuta Janickienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą