TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE

„UGDYMAS KITAIP. IDĖJOS IR GALIMYBĖS  IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“

Mes paliksime Žemę-Motiną vaikams. Nuo jų priklausys Žemės likimas. Aptarti ugdymą kitaip susirinkome 2018 m. gegužės 8 dieną Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje, kuriame vyko  tarptautinė konferencija. Dalyvavo 64 Lietuvos bei Baltarusijos Respublikos pedagogai, vadovai bei švietimo pagalbos specialistai,  dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Konferencija vyko lietuvių, rusų kalba. Konferencijos partneriu buvo Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centras. Svetingai buvo sutikti konferencijos svečiai iš Baltarusijos respublikos – Ašmenos vaikų lopšelio-darželio Nr.6. Taip pat atvyko pasidalinti savo idėjomis M. Tanko Baltarusijos valstybinio pedagoginio universiteto docentė Jelena Rublevskaja.

     Sveikinimo žodį visiems konferencijos dalyviams ir pranešėjams tarė Vilniaus r. savivaldybės mero patarėja Lilija Andruškevič. Ji džiaugėsi, kad  pedagogai  glaudžiai bendradarbiauja, nenutrūksta graži ir konstruktyvi draugystė tarp Baltarusijos respublikos Ašmenos vaikų darželio Nr.6 ir Nemenčinės vaikų darželio pedagogų, vykdomi bendri projektai. Gerų, įdomių darbo idėjų pasisemti palinkėjo Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Alicija Balcevič. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič kreipėsi į konferencijos svečius, dalyvius su viltimi, kad ši geroji darbo patirtis nepraeis veltui, o suteiks daug stimulo ir kūrybinių minčių parvykus namo. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pavaduotoja ugdymui ir šios konferencijos iniciatorė Veslava Šaripa papasakojo apie poreikį organizuoti šį renginį, paskatino dalyvius bendradarbiauti pateikiant inovatyvius organizavimo modelius bei pristatė konferencijos organizacinę darbo grupę. Gausiais plojimais buvo išlydėti mažieji darželio ugdytiniai, kurie dainelėmis ir šokiais sveikino svečius.

     Savo idėjomis, gerąja darbo patirtimi, ateities vizija dalinosi 13 pranešėjų. M. Tanko Baltarusijos valstybinio pedagoginio universiteto docentė Jelena Rublevskaja pranešime iškėlė ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinio ugdymo poreikį ir svarbą. Sakė, kad mūsų epochoje labai svarbu formuoti teisingą vaiko požiūrį į gamtą, jos puoselėjimą bei išsaugojimą. Konferencijos organizatorei įteikė suvenyrus bei savo parengtą ir išleistą leidinį apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinį ugdymą.   Panašiomis idėjomis dalinosi Nemenčinės vaikų darželio pranešėjos Žana Janovič  („Sodininkavimo veiklų integravimas į pažintinį vaikų ugdymą“), Marina Miškunec („Ikimokyklinio amžiaus vaikų atradimai augalų pasaulyje“). Pranešėja Danuta Janickienė pasakojo, kad vaikams  patinka ir naudingos išvykos į gamtą, daržą, sodą. Pasidalino gražiomis ir šiltomis šių išvykų akimirkomis („Inovatyvių metodų panaudojimas projektinėje veikloje“).

     Vilniaus r. Pagirių vaikų darželio direktorė Edita Gujienė išreiškė susirūpinimą, kad mūsų vaikams tampa patrauklios vakarietiškos šventės, didėja  atotrūkis tarp lietuviškų tradicinių ir dabartinių švenčių. Tai verčia ieškoti vis pažangesnių, modernių metodų ir formų, patraukiančių vaikus domėtis savo tautos istorija, etnokultūra („(Ne)tradiciniai ugdymo metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“).

     Klausytojus sudomino Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ direktorės Monikos Kelpšienės patirtis kuriant netradicines edukacines erdves, kurios skatina vaiką  pažinti, ieškoti, kurti, būti aktyviu bei dėmesingu („Netradicinių edukacinių erdvių kūrimas“). Panašiomis idėjomis pasidalino Nemenčinės vaikų darželio-lopšelio pavaduotoja ugdymui Janina Mazanovienė pranešime „Personažai vaikų ugdyme“. Pranešėja iškėlė „Laisvojo ugdymo“ idėją, sakė, kad technologijos ankstyvajame vaikų amžiuje gali būti labai žalingos. Personažai puikiai keičia technologijas, vaikai tampa ir kūrėjais, ir artistais, jautriai išgyvena pasakos šaly. Rudaminos vaikų lopšelio-darželio direktorės I. Bylinskos komanda pritarė šiai idėjai ir plačiai papasakojo apie savo patirtį  aplinkos daiktų panaudojimą kūrybiniuose žaidimuose.

     Vaikų kūrybiškumo puoselėjimą, laimės ir džiaugsmo akimirkų pajautą  pranešime „Ugdymas kitaip. Negadinkime vaikų laimės akimirkų“ atskleidė Vilniaus r. Lavoriškių vaikų lopšelio-darželio vyr. auklėtoja Miroslava Gotovska.

     Apie tėvų įsitraukimą į vaikų ugdymo procesą, inovatyvių sprendimų panaudojimą organizuojant vaikų, jų šeimų bei įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą pasakojo auklėtoja metodininkė  Daiva Jucevičienė, Kabiškių mokyklos-darželio auklėtoja metodininkė Ilona Fedorovič ir auklėtoja Alina Černiavska.

     Pranešimų ir idėjų gausa nustebino konferencijos organizatorius, svečius ir dalyvius. Docentė Jelena Rublevskaja padėkojo už suteiktą garbę dalyvauti, susipažinti su puikiomis ir kūrybiškomis Lietuvos pedagogėmis ir viliasi, kad ši patirtis suteiks daug naudos darbe su vaikais. Taip pat siūlo tradiciškai  rengti panašaus pobūdžio renginius, skatinančius tobulėti, turtinti savo patirtis, ieškoti pažangių, efektyvių  ugdymo idėjų ugdant mažuosius. Norime padėkoti visiems, kurie dalyvavo ir aktyviai prisidėjo ją organizuojant.

Džiaugiamės, kad šioje konferencijoje pasisėmėme daug idėjų, minčių, praturtėjome žiniomis, patyrimu  — tuo, ką galėsime sudėti į savo ateities gerus darbus.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Šaripa

Logopedė metodininkė  V. Ašmonaitienė

Jums taip pat gali patikti