Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje

2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

Prie gražios ir prasmingos pilietinės iniciatyvos minėjimo prisijungė Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ugdytiniai ir bendruomenė. Siekiant bendradarbiauti su tėvais, jie buvo kviečiami kartu su vaikais dalyvauti įstaigoje organizuojamoje piešinių parodoje “Tolerancijos švyturys”. Paroda papuošė vaikų darželio erdvę, o su vaikais buvo aptarti nepakantumo, netolerancijos atvejai. Vaikams buvo rodomi prasmingas bei naudingas IKT pristatymas ir senosios animacijos filmukai šia tema. Pokalbių metu kartu su ugdytiniais analizavome ir žodžių tolerancijos, pakantumo, pagalbos, prasmės bei kokias skaudžias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam. Manome, kad kuo anksčiau vaikai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje. Tolerancijos bei pakantumo galime mokytis ir taikyti kasdieniniame gyvenime. Po aptarimo kiekviena grupė spalvino ir puošė paruoštą švyturio maketą. Grupių bendri darbai papildė piešinių parodą.

Dėkojame tėvams ir pedagogams už dalyvavimą vaikų ugdyme ir piešinių parodoje!

Būkime tolerantiški vienas kitam !

Socialinė pedagogė Dalija Vasiljeva

Judesio korekcijos mokytoja Natalija Šeluchovskaja

Jums taip pat gali patikti