TYRIMAI IR ANALIZĖS

Įstaigoje nėra atlikta tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo.