VIEŠIEJI PIRKIMAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753