Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio sveikinimai Lietuvai

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje tęsiasi renginių maratonas, skirtas valstybinėms šventėms ir Lietuvių kalbos dienoms minėti.

Kiekvienoje vaikų darželio grupėje vyksta pirmosios pilietiškumo ugdymo pamokėlės, kurių metu mokytojai pasakoja mažiesiems piliečiams apie Lietuvą, jos simbolius, žymias vietas. Ugdytiniai aktyviai pluša kūrybinėse veiklose Trispalvės spalvomis – raudona, žalia, geltona – margindami gėles, vėliavėles, juostas. Puikiai atkuria lietuvybės simbolius STEAM veiklose – konstruodami iš kaladėlių ir kitų artimoje aplinkoje esančių daiktų Lietuvos valstybės kontūrą, pilis, dėliodami vėliavą. Nuoširdžiai ir įsijautę piešia, mokosi eilėraščių, o savo žinojimą ir kūrybinius darbus demonstruoja bendruomenės renginiuose. Darželio koridoriuje jau eksponuojama atvirukų paroda ,,Sveikinu Lietuvą“ (iniciatorė mokytoja Danuta Janickienė), kuri atskleidžia vaikų smalsumą, kūrybiškumą, spalvingą pažinimo džiaugsmą.

Vasario 15 d. vaikų darželio bendruomenė minėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Visiems kartu sugiedojus tautišką giesmę, mokytojos Liudmila ir Asta vaikus kvietė į interaktyvią kelionę po gimtąjį miestą Nemenčinę bei įžymias Lietuvos vietas. Jaunieji piliečiai aktyviai, entuziastingai demonstravo savo žinias atpažindami ir įvardindami objektus, atsakinėdami į mini viktorinos klausimus.

Vėliau visi renginio dalyviai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos Ivanesos Žilevič, įsisuko į lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų sūkurį. Plaikstantis vaikų rankomis gamintoms trispalvėms vėliavėlėms, gėlėms, mirguliuojant tautiškoms karūnoms, visiems kartu dideliame būry buvo labai smagu dainuoti, trypti ,,Šiaudu šiaudu batai“, žaisti ,,Šitam dideliam būry“, ,,Du gaidelius“, ,,Mes – lietuvaičiai“…

                                                                                                                  Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio socialinė pedagogė Asta Stupenkienė

Jums taip pat gali patikti