Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto projektas „Judėk ir būk sveikas“.

 

„Būdamas sveikas, Tu įgyvendinsi visas Savo svajones“

Sveikata  –  pati brangiausia dovana, didžiausia žmogaus vertybė. Išugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį žmogų yra didžiulis menas. Vaikų fizinis aktyvumas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje yra gyvybiškai svarbus veiksnys, užtikrinantis harmoningą vaikų vystymąsi, stiprinantis jų sveikatą. Būdami fiziškai aktyvūs, vaikai patiria judėjimo džiaugsmą, pažįsta aplinką ir įgyja naujų įgūdžių. Taigi, ikimokyklinio ugdymo įstaiga atlieka svarbų vaidmenį  stiprinant vaikų sveikatą.

2017-2018 m.m. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pagrindinis veiklos prioritetas – fizinis vaikų aktyvumas, jų sveikatos stiprinimas. Todėl grupė vaikų darželio bendraminčių inicijavo sporto projektą „Judėk ir būk sveikas“ ir pakvietė jame dalyvauti Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Projekto tikslas – ugdyti vaiko teigiamą požiūrį į sportą bei sveiką gyvenimo būdą. Įgyvendinant projekto tikslus buvo siekiama, kad ugdytiniai:

 • tenkintų natūralų poreikį judėti įvairioje aplinkoje;
 • lavintų motoriką ir kūno laikyseną;
 • patirtų judėjimo džiaugsmą.

Projekto organizatoriai pasiūlė dalyviams savo įstaigoje įgyvendinti 5 sporto savaitės veiklas. 1-oji savaitės diena – Mankštos diena, 2-oji – Fizinės veiklos diena, 3-oji – Judriųjų žaidimų diena, 4-oji – Estafečių diena, 5-oji – Bėgimo diena. Sporto projekte dalyvavę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai pateikė savaitės veiklų nuotraukas kartu su trumpu idėjų aprašymu.  Labai džiugu, kad projekte dalyvavo net 14 Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Sporto veiklų aprašymai atspindėjo turiningą projekto veiklų vykdymą. Pedagogai atsižvelgdami į vaikų amžių, jų interesus, galimybes organizavo įdomias estafetes ir žaidimus, kurie skatino visus projekto dalyvius aktyviai judėti, bendrauti ir bendradarbiauti. Sporto veiklos buvo organizuotos įvairioje aplinkoje: vaikai sportavo grupėse, sporto salėse, lauke, sporto aikštynuose ir kt.

Įgyvendinant projekto uždavinius, pedagogai panaudojo įvairius ugdymo metodus, pasitelkė fizinį aktyvumą skatinančias priemones, išnaudojo turimą sporto inventorių. Visos savaitės metu, vaikai daug žaidė, išbandė savo jėgas, vikrumą, greitumą, ištvermę ir patyrė judėjimo džiaugsmą. Aktyviai dalyvavo ir vaikų tėvai.

Galima teigti, kad sporto projektas „Judėk ir būk sveikas“  buvo sėkmingai įgyvendintas. Vaikai patenkino natūralų poreikį judėti įvairioje aplinkoje, lavino motoriką ir kūno laikyseną, patyrė judėjimo džiaugsmą.

Dėkojame Vilniaus r. ugdymo įstaigoms ir pedagogams už aktyvų dalyvavimą ir kūrybiškumą įgyvendinant Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto projektą „Judėk ir būk sveikas“.

 

Parengė: Auklėtoja metodininkė Agnieška Makevič

Socialinė pedagogė Ilona Komarovska

Projekte dalyvavo:

 1. Vilniaus r. Bezdonių darželis, pedagogė Danguolė Voinič;
 2. Vilniaus r. Glitiškių mokykla- darželis, pedagogė Edita Malinovskienė;
 3. Vilniaus r. Kabiškių mokykla-darželis, pedagogės: Alina Černiavska, Ilona Fedorovič;
 4. Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis, pedagogės Vineta Rudol-Macutkevič, Inga Meleikienė, Svetlana Povžik, Leonarda Gugnevič. Renata Duden;
 5. Vilniaus r. Lavoriškių vaikų lopšelis-darželis, pedagogė Miroslava Gotovska;
 6. Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis – darželis, pedagogė Gražina Švaikovskaja;
 7. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, pedagogės: Ana Voitkevič, Lena Šilingienė, Jolanta Kapustina, Olga Marcinkevič, Marija Bogucka, Ilona Liachovič, Ana Juchnevič, Svetlana Romerienė, Danutė Janavičienė, Gražina Semaško, Ana Saidulinė, Katerina Dešukienė;
 8. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis, pedagogės: Violeta Jackevič, Danuta Janickienė, Agnieška Makevič, Ilona Komarovska, Daiva Jucevičienė, Marija Golovnia, Tatjana Paketur, Halina Bekionis, Ana Trusulevič;
 9. Vilniaus r. Pagrirų „Pelėdžiuko“ vaikų darželis, pedagogės: Janina Lukšienė, Alina Čemierys, Teresa Svirskaja, Ilona Turbinova;
 10. Vilniaus r. Paberžės Šv. Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla-daugiafunkcinis centras, pedagogė Renata Moroz;
 11. Vilniaus r. Paberžės Šv. Kostkos gimnazijos Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyrius, pedagogė Jekaterina Janovič;
 12. Vilniaus r. Rudaminos vaikų lopšelis-darželis, Aleksandra Obžilian;
 13. Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius, pedagogė Mažena Maliuk.
 14. Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis, pedagogės: Anželika Jachimovičienė, Marija Savickienė, Julija Skripskienė;
 15. Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, pedagogė Irina Giliun;

Projekto akimirkos

Vilniaus r. Glitiškių mokykla- darželis

 

 

 

Jums taip pat gali patikti