Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo…

Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Nemenčinės vaikų darželyje

Lapkričio 17-ą dieną Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje vyko Vilniaus rajono. ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Taip pat atvyko Vilniaus rajono. švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja S. Ryžova ir švietimo skyriaus vyr. specialistai – N. Ragucka, J. Klimaševska, A. Balcevič ir J. Subač. Į pasitarimą buvo pakviesti mokyklų išorės vertintojai iš Vilniaus r. gimnazijų – Ana Pavilovič-Jančis (Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazija), J. Šidlauskienė (Marijampolio M. Lukšienės gimnazija), V. Šukevičienė (Paberžės „Verdenės“ gimnazija), A. Mažonienė bei G. Rudienė  (Pagirių gimnazija).

Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič pasveikino visus svečius ir palinkėjo produktyvaus darbo. Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja S. Ryžova paaiškino dalyviams, kokiu tikslu čia susirinko ir pabrėžė, kad šios dienos darbas labiau primins praktinius mokymus, nei pasitarimą. Pagrindinis tikslas bus auklėtojos veiklos grupėje stebėjimas bei vertinimas. O tai didžiulis  iššūkis tiek pedagogėms, tiek ir pačioms direktorėms. Joms talkins moderatoriai. Pabrėžė, kad gero vertintojo uždavinys ne kritikuoti, bet ir skatinti, motyvuoti, konsultuoti savo darbuotojus.

Moderatorės Jūratė Šidlauskienė ir Aušra Mažonienė pranešime ,,Ikimokyklinio ugdymo veiklų stebėjimo galimybės“ priminė veiklos stebėjimo vertinimo kriterijus. Pabrėžė, kad svarbiausia yra geranoriškumas ir pozityvumo atradimas kiekvienoje veikloje. „Pedagogas gali padaryti neįgalų vaiką galinčiu ir galintį neįgaliu“.

Po šios teorinės dalies dalyviai grupelėmis stebėjo grupių veiklą. Moderatorės ir penkių darbo grupių veiklų stebėtojos gyrė estetišką ir jaukią darželio aplinką, priemonių gausą grupėse. Pasitarimo metu nagrinėjo, aptarė veiklas pagal nustatytus kriterijus, aiškinosi stipriąsias ir tobulintinas puses. Tvirtino, kad šie mokymai labai vertingi visiems, dėkojo J. Šidlauskienei už parengtą veiklų stebėjimo ir vertinimo kriterijų protokolą.

Pagirių vaikų darželio ,,Pelėdžiukas“ direktorė Edita Gujienė pristatė pranešimą ir pasidžiaugė suteikta galimybe dirbti drauge, padėkojo moderatorėms už patarimus, paskatinimus.

Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja S. Ryžova padėkojo švietimo skyriaus organizatoriams, visoms išorės vertintojoms. Taip pat Nemenčinės vaikų darželio direktorei ir jos komandai, kuri priėmė šį iššūkį. Sakė, kaip yra svarbu gebėti objektyviai ir pozityviai vertinti pedagogą. Tai užtikrina grįžtamąjį ryšį tarp vadovo ir pedagogo, skatina nesustoti, nesustabarėti, o pastovai tobulėti bei kelti savo kompetencijas. Pabrėžė inovatyvumą ir profesionalų požiūrį į ugdymo kokybės svarbą, sakydama ,,….. juk kiekvienas žmogus nori palankaus vertinimo, kad jo darbai būtų pastebėti“.

Pasitarimo dalyviai vieningai pripažino, kad sėkmingi vaikai – laimingi pedagogai. Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vadovai pripažino naudingumą tokių praktinių pasitarimų ir tikisi ateityje rengti panašaus pobūdžio renginius.

Pabaigoje buvo išsakyti palinkėjimai-„Drąsos klysti, noro tobulėti, prasmingo savo vertės pajautimo. Prisiminkime, kad pedagogas neįgalų vaiką gali paversti įgaliu ir įgalų – neįgaliu“.

Logopedės Vaiva Ašmonaitienė ir  Česlava Urbanovič

Jums taip pat gali patikti