Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų meninis skaitymo konkursas

,,Mylėk, vaikeli, tą brangią žemę”

Kartu su artėjančiu pavasariu į Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų darželį atkeliavo meninio skaitymo konkursas ,,Mylėk, vaikeli, tą brangią žemę”, kuriame pasirodė mūsų mažieji. Konkurse savo gebėjimus parodė net 39 skaitovai iš 22 Vilniaus rajono švietimo įstaigų, kuriuos parengė pedagogės bei tėveliai. Šis konkursas – tai meilės meniniam žodžiui pavyzdys. Konkurse dalyvavo 3-5-erių ir 6-7-erių metų vaikai. Išgirdome pirmuosius trimečių bandymus bei priešmokyklinukų tvirtesniu balsu deklamuojamus eilėraščius.

Konkurso koordinatorė ir organizatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Račinska minėjo, jog meninio skaitymo konkurso „Mylėk, vaikelį, tą brangią žemę“ nuostatai parengti vadovaujantis Valstybines kalbos inspekcijos 2018-12-11 raštu Nr. 10V-550 „Dėl lietuvių kalbos dienų“, 2019 m. vasario 16 d.–kovo 11 d. kvietimu surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir užsienio lietuvių bendruomenėse“. Iniciatorė pabrėžė, kad šio konkurso tikslas –didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, padėti atsiskleisti talentingiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams poezijos mene. Vaikai, ugdomi lenkų ir rusų kalbomis deklamavo eilėraščius lietuvių kalba. Tai buvo inovatoriška mintis mūsų įstaigoje.

Mūsų įstaigos direktorė I. Voinič kreipdamasi į svečius ir dalyvius, pasveikino visus su jubiliejiniais 10-aisiais tradicinio konkurso metais. Įstaigos šeimininkė džiaugėsi, kad poezija puoselėjama nuo mažų dienų. Ugdoma pagarba kalbai, o jautrus žodis vaikų lūpose skamba nuoširdžiai ir teikia didžiulį pasitenkinimą ne tik mums, bet ir jiems patiems.

Konkurso dalyvių meninį skaitymą vertino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos S. Ryžovos paskirta vertinimo komisija: pirmininkė-V. Ašmonaitienė, Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio logopedė metodininkė bei komisijos nariai:  Č. Urbanovič, Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio logopedė metodininkė, D. Voinič, Vilniaus r. Bezdonių vaikų lopšelio- darželio auklėtoja metodininkė, N. Kežun, Vilniaus r. Nemenčinės miesto vaikų bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, A. Ludoitienė, Vilniaus r. Daugiafunkcinio kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė.

Vertinimo komisijos sprendimu prizinės vietos tarp 3-5-erių metų skaitovų paskirstytos taip: I vietas laimėjo N. Glotko ir  A. Berniukevič (Kalvelių vaikų darželis, parengė I. Maleikienė); II vietas – A. Maželytė (Avižienių vaikų lopšelis-darželis, parengė J. Grigienė) ir J. Liutkevič (Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija, parengė R.Korovaičik): III vietas – I. Raudeliūnas (Avižienių vaikų lopšelis-darželis, parengė J. Grigienė) ir V. Šimičeva (Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, parengė A. Juchnevič).

6-7-enių metų laureatais išrinkti: I vietas laimėjo M. Garliauskaitė (Nemenčinės vaikų darželis, parengė J. Šamatovičienė) ir E. Labovič (Sudervės M. Zdiechovskio pagrindinė mokykla, parengė R. Starenkienė). II vietos skirtos M. Komisarovaitei (Glitiškių vaikų darželis, parengė E. Malinovskienė) ir G. Jerenkevič (Nemenčinės vaikų darželis, parengė M. Golovnia).  III vietos – A. Nazarovai (Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija, parengė L. Kazlauskienė) ir  R. Kolpak (Raudausių daugiafunkcinis centras, parengė E. Klimaševskaja). Komisijos nariai atkreipė dėmesį ir pagyrė, kad jaunieji skaitovai buvo labai stipriai pasirengę, skaitydami eilėraščius valstybinė kalba.

Džiaugiamės, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius entuziastingai palaikė šią konkurso idėją. Buvo įtekti padėkos raštai organizatorei V. Račinskai bei darbo grupės nariams (I. Žilevič, I. Komarovskai, A. Garnegai, V.Jackevič, I. Janovičienei).

Jaunieji rajono skaitovai akivaizdžiai įrodė meninio žodžio vertę ir naudą. Jų sėkmingi debiutai ir skaitomi tekstai jaudino auditoriją.

Vaikų atmintis labai jautri, todėl tai ką patiriame vaikystėje, prisiminame visą gyvenimą. Dėkojame visiems konkurso svečiams ir tikime, kad ta diena, kai vyko konkursas, visiems tapo spalvingesnė ir prasmingesnė.

 

Valerija Račinska

Vaiva Ašmonaitienė

Česlava Urbanovič

Jums taip pat gali patikti