Żegnaj przedszkole

W naszym przedszkolu tradycją stało się, że pewne wydarzenia mają bardzo donioslą rangę. Jednym z nich jest uroczyste pożegnanie najstarszych przedszkolaków. I stało się to 11 maja 2017 roku.  Dzieci kończące swoją edukację przedszkolną przedstawiły wspaniały program artystyczny –  śpiewem, tańcem i wierszami żegnały się z przedszkolem, by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Przedszkolaki w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi i młodszymi kolegami. Przed licznie zgromadzoną publicznością, wesołej, radosnej i podniosłej atmosferze prezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne.

Młodsi koledzy piosenką i wierszem pożegnali się z kolegami i koleżankami, złożyli im życzenia, a także wręczyli znaczki z wizerunkiem naszego przedszkola. Pani dyrektor Iwona Wojnicz złożyła dzieciom życzenia, wręczyła dyplomy i pamiątkowe zdjęcia. Słowa wdzięczności można było usłyszeć od rodziców, którzy bardzo gorąco podziękowali za kilkuletni trud wychowania, opiekę, rozwijanie samodzielności i umiejętności swoich dzieci. Święto zakończyły łzy wzruszenia i szczęśliwe uśmiechy przyszłych uczniów.

Wychowawczyni Anna Trusulewicz

Jums taip pat gali patikti