VADOVAI

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Račinska

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veslava Šaripa

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Alina Rynkevič